Priamy prenos satsangu

Satsang s Moojim bude vysielaný naživo na tomto kanáli. Vysielanie je bezplatné a otvorené pre všetkých.
Nahrávky predchádzajúcich záznamov priamych prenosov budú dostupné v časti Free Audio & Video , YouTube.
Vysielanie je bezplatné vďaka nadácii Mooji Foundation.

Otvorený satsang s Moojim
Milí priatelia,

sezóna otvorených satsangov v indickom Ršikéši dospela ku koncu.
Hneď ako budú pre rok 2019 potvrdené ďalšie udalosti a retreaty,
informácie o nich budú zverejnené na stránke: mooji.org/schedule.

Spontánne rozhovory s Moojim budú ďalej zverejňované
na Sahaja Express a tiež na stránke Mooji TV, kde sú voľne dostupné nahrávky (Free Media).

Ak máte záujem o návštevu na Monte Sahaja alebo sa chcete zúčastniť na niektorom z našich predĺžených programov návštev, prosím navštívte stránku: mooji.org/monte-sahaja

Nahrávky na stiahnutie z Indie 2019

Vaše dary prispievajú k tomu, aby sme mohli poskytovať tieto služby a pomáhajú priniesť Moojiho nasmerovania, prítomnosť a lásku všetkým bytostiam po celom svete.